Орлиний злет Шевченківського духу

Орлиний злет Шевченківського духу

Віртуальна виставка «Орлиний злет Шевченківського духу»

(до 200-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка)

«Покоління поколінню

Ой тобі розкаже,

І твоя, Кобзарю, слава

Не вмре, не поляже!»

О.Афанасьєв-Чужбинський.

Жоден поет світу не зрівняється зТ.Г.Шевченком у величні своєї жертовної любові до свого народу.

РОЗДІЛ 1. «Послання у вічність»

Свій переліч- убогу орю ниву!

Та сію слово.Добрі жнива

Колись- то будуть.

Тарас Шевченко.

Шевченко Т.Г.

Повне зібрання творів: У 12 т./ Редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.К.: Наук. думка, 2001.

Це видання становить повне зібрання творів Тараса Шевченка і містить усю відому сьогодні його літературну та образотворчу спадщину.До видання входять також творчі заготовки та підготовлені матеріали до нездійснених літературних і мистецьких творів Шевченка; плани, етюди ескізи, начерки тощо.

Шевченко Тарас.

Усі твори в одному томі. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.824 с.

В перше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я.

Шевченко Т.Г.

Кобзар.К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

Збірка поетичних творів великого українського поета (1814 – 1861) містить вірші,поеми, балади.

Шевченко Тарас.

"Я так її , я так любив … ": Вибрані вірші та поеми /Упоряд. І прим. М.М.Павлюк; вст. ст. М.Г. Жулинський. – К. : Либідь ,2004. – 704 с.; іл.

У книзі містяться вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка написані в різні періуди його життя. Твори подаються в оригіналі та в перекладі російською мовою. Книга ілюстрована художніми творами, які дають уявлення про нього як про художника.

Шевченко Т.Г.

Вибрані поезіі.К.: Дніпро, 1981. 245 с.

РОЗДІЛ 2 "Доля схожа на легенду"

По тім боці – моя доля,

По сім боці – горе.

Тарас Шевченко.

Зайцев П.І.

Життя Тараса Шевченка / Вид. підгот., іл. упоряд. та прокоментував Ю. Іванченко ; Передм.В.Шевчука. К.: Мистецтво, 1994. 352с.: іл.

Це перевидання книги, що побачила світ 1955р. накладом НТШ та Бібліотеки Українознавства в Парижі ,Нью-Йорку , Мюнхені.П.І.Зайцев ( 1886-1965) – один з найвидатніших шевченкознавців підносить значення Шевченка як національного пророка.Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно-білих ілюстрацій-архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів, як самого Шевченка, так і його сучасників.

Дзюба І.

Тарас Шевченко. К.: Видавничий дім "Альтернатива", 2005. 704 с.; іл..

Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життевий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини. Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.

Мельниченко В.

Тарас Шевченко в Москві В.Ю.Мельниченко. К.: Либідь, 2009. 740 с.:іл..

У книзі розкрити малодосліджену сторінку Шевченківськоі біографії-поетове перебування в Москві у 1844 1845 1858 і 1859 роках.Автор змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях,подає портрети «освічених москвичів» знайомих Шевченка та життєпис його друзів Осипа Бодянського та Михайла Щепкіна. Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і живописними творами,архівними фотографіями,багато з яких публікуються вперше.

Ковтун Ю.І.

Тарасові музи. К.: Україна, 2003. 207с.: іл..

У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку:листи Т.Г.Шевченка до коханих жінок.

Єфремов С.О.

Шевченкознавчі студії/С.О.Єфремов; Передмова Е.С.Соловей; упоряд. О.В.Меленчук. К.: Україна, 2008.368 с. , портр.

До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури критика, культурно-громадського діяча Сергія Єфремова(1876-1939) як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації що стосуються життя і творчості Кобзаря.

Останнім шляхом Кобзаря/авт.кол.: Грабович Г., Дзюба І.М., Жулинський М.Г. та інші.

Хронологію і дух походу-реквієму присвяченого 130-річчю перепоховання Тараса Шевченка, відтворює літопис « Останнім шляхом Кобзаря» .

Шевченкова криниця: Збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка.Вступ. слово Л.І.Андрієвського;Упоряд.В.Дорошенко,Т.В.Майданович.К.: Криниця, 2003. 288с. :порт.

«Шевченкова Криниця» - це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо.

«Я дуже щиро Вас люблю…»: Шевченко у розповідях сучасників /Упоряд., передм., прим. О.В.Ковалевського. Х.: Прапор, 2004. 352 с.

Основою збірника стала повість княжни В.М.Репіної (1808-1891) про Т.Г. Шевченка, з яким вона познайомилася в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Почуття , яке спалахнуло у неї до поета, розкрило її літературний дар. Повість « Безмовна любов» стала першим твором про Шевченка, а княжна Репіна була першою, хто назвав тоді ще тридцятилітнього поета генієм. Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього , серед яких відомі імена П.Куліш,М.Костомаров,Тургенєв, М.Лєсков, та багато інших.

РОЗДІЛ 3 «УКРАЇНСЬКИЙ РЕМБРАНТ»

Мені здається, що жоден геніальний опис людей і краю не в силі так оживити минуле, як декілька ліній, проведених олівцем.

Антонович Д.В.

Шевченко- маляр /Вст. слово С.А. Гальченка; післям. Т.І.Андрущенко. К.:Україна, 2004. 272 с.

Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т.Г.Шевченка. У кни зі детально аналізується малярська творчість Тараса Шевченка, стрижнем якої була велика, безмежна,сильніша за все любов художника до України.

Яйюк В.М.

Віч-на –віч із Шевченком: Іконографія 1836-1861 років. К.:Балтія Друк, 2004. 112с.: іл..

Пропонований читачеві альбом- своєрідне завершення тривалого й складного етапу роботи науковців і самого автора над дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Шевченка. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка: Навч.посіб/Автори-упорядники О.І.Руденко,Н.Б.Петренко.К.:Либідь,1998.272с.

Тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія великого поета і художника Т.Г.Шевченка висвітлюється в книзі.

Касіян В.І.

Пророк. Літ.-мистец.кн/Іл .В.І.Касіяна;Літ.-мистец. есе Я.П.Гояна.К.: Веселка, 2006. 430 с.: Іл.

Сяйливе слово пророк дано назву новій книзі, унікальній в українсь кому книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу- Шевченкіана видатного художника академіка, першого з митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка.

Національний музей Тараса Шевченка:/ Альбом / /Упоряд.:Т.Андрущенко, С.Гальченко.К.: Мистецтво,2002.224с.:Іл.

Альбом представляе значну частину мистецької колекції Тараса Шевченка рукописи його поезії прижиттєві видання меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка.

Тарас Шевченко на шпальтах періодичних видань

 1. Баранов В. Шевченко і ми /В. Баранов// Літературна Україна. – 2009. – 21 трав.
 1. Біленко В. Тарас Шевченко: послання до народу/ В. Біленко// Сільські вісті. – 2010. – 10 берез.
 1. Білецький Ф. Син кріпака чи онук козака? / Ф. Білецький// Сільські вісті. – 2012. – 10 берез.
 1. Вплив через віки// Голос України. – 2013. – 30 серп.
 1. Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: Указ Президента України від 11.04.2012 р. № 257/2012 // Урядовий кур'єр. – 2012. – 18 квітня (№ 70).
 1. Про проведення парламентських слухань на тему "Тарас Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)" / Верховна Рада України // Голос України. – 2013. – 29 жовтня (№ 202). – С. 3.
 1. Про схвалення Концепції Державної цільової програми "Шевченківський дім": розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 968-р // Офіційний вісник України. – 2013. – № 98. – С. 31-33.
 1. Пухніченко В. Шеченкове слово в віках не старіє /В. Пухніченко// Життя Теофіпольщини. – 2014. – 6 берез.
 1. Синьок Т. Шевченко в кінематографі і незалежна Україна: [200-річчя від дня народження Т. Шевченка]/ Т. Синьок //Літературна Україна. – 2012. – 9 серп.
 1. Тарасовими шляхами по Київщині// Голос України. – 2013. – 30 серп.
 2. Тарасові верби: [легенда про Т.Г. Шевченка] // Шкільна бібліотека. – 2013. – №13-14.
 3. Чебан О. Художники Вінничини пройшли Тарасовими шляхами/ О. Чебан// Урядовий кур'єр. – 2013. – 22 серп.