Інформаційно-бібліографічний список за І півріччя 2014 року

 1. Бібліотечна кухня: 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек/ Літ. ред. Г. Харчук; верст. І. Собко. – К., 2013. – 84 с.
 2. Бондарчук М. Пригоди людинки: для дітей мол. та сер. Шкільного віку/М.А. Бондарчук. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2012. – 64 с.
 3. Борищук В.І. Цілюще джерело: 3-тя збірка поезії і пісень/В.І. Борищук. – Хмельницький: Поділля, 2013. – 148 с.
 4. Босенко А.Л. Друзям моим: поэзия А.Л. Босенко. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 118 с.
 5. Ванжула О.С. Осіннього листя жмутик: поезії/О.С. Ванжула. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 160 с.
 6. Володимир Орловський (1842-1914) [Текст]. – Микола Пимоненко (1862-1912) : [альбом]. – = Volodymyr Orlovsky (1841-1914). – = Mykola Pymonenko (1862-1912). – Хмельницький : Галерея, 2006. – 192 с. : кольор. іл., фотогр. –Текст укр. та англ.
 7. Гнатюк Л. Циркова вистава/Л. Гнатюк, худ. І. Дубравіна-Заболотська. – К.: Всесвіт, 2013. – 30 с.
 8. Енциклопедія Сучасної України. – Т. 13. – Киї - Кок/ ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк; Ін-т енциклопед. дослідж. – К. : Фенікс, 2013. – 711 c. – укp.
 9. Есаулов О. Ю. Канікули для Інформи / О.Ю. Есаулов. – Кіровоград: ІМЕКС- ЛТД, 2013. – 236 с.
 10. Живопис ХІХ – початку ХХ століття: випуск 2. – К.: Майстер книг, 2012. – 128 с.
 11. Захар'єв В . Достеменно: вибране ( спроба перша): поезія, проза / В. А. Захар'єв. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. - 127 с.
 12. Звево І. Самопізнання Дзено: роман /Пер. з іт. тексту і передмови М. Прокопович. Х.: Гімназія, 2013. – 411 с.
 13. Карась П. Серце мусить боліти: роман-трилогія. Кн.1: Соломіїні діти / П. П. Карась ; худож. М.Мастикаш. – Хмельницький: Цюпак, 2012. – 208 с.
 14. Карась П. Серце мусить боліти: роман-трилогія. Кн.2: Не схилили чола / П. П. Карась ; худож. М.Мастикаш. – Хмельницький: Цюпак,2012. – 324 с.
 15. Карась П. Серце мусить боліти: роман-трилогія. Кн.3: Та це ж Немиринці / П. П. Карась; худож. М.Мастикаш. – Хмельницький: Цюпак 2013. – 524 с
 16. Крехович Н. Й. Футбольні коломийки / Ніна Крехович. – К. : Преса України, 2012. – 257 с. – 5000 екз.
 17. Литовченки Т. І О. Кинджал проти шаблі/ Т. і О. Литовченки. – Х.: Гімназія, 2013. – 315 с.
 18. Михайло Бойчук та його школа монументального мистецтва/ Авт. текст Л. Пристапенко. – К.: НХМУ, 2010. – 282 с.
 19. Між «Українське Бароко»/ авт.. статей Г. Скляренко, О. Баршинова. – К.: Майстер книг, 2012. – 191 с.
 20. Мустафін О. Р. Справжня історія стародавнього світу /О. Р. Мустафін. – Х.: Бібколектор, 2013. – 349 с.
 21. Національний художній музей України. – К.: Артанія Нова, 2003. – 416 с.
 22. Остен Дж. Доводи розсудку: роман / Дж. Остен; пер з англ. Т. О. Шевченко. – Х.: Факт, 2013. – 318 с.
 23. Остен Дж. Емма: роман / Дж. Остен; пер з англ. В.К. Горбатька. – Х.: Факт, 2013. – 447 с. – ISBN 978-966-637-755-8: 57 грн. 75 коп.
 24. Паспорт/ Авт. Ю. Сидоренко. – К.: Консорціум «ЄДАПС», 2008. – 32 с.
 25. Петро Столяренко: альбом/ кер. проекту А. Мельник; упоряд. Ю.Литвинець. – Хмельницький: Галерея, 2013. – 303 с.
 26. Солдатенко В.Ф. Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті / В. Ф. Солдатенко. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 511 с.
 27. Сорока Ю.В. Арахнофобія: роман/Ю.В. Сорока. – К.: Золоті Ворота, 2013. – 251 с.
 28. Сорока Ю.В. Бій під Крутами /Ю.В. Сорока. – К.: Золоті Ворота, 2013. – 120 с.
 29. Сорока Ю.В. Брестська унія /Ю.В. Сорока. – К.: Золоті Ворота, 2013. – 119 с.
 30. Сорока Ю.В. Дмитро Байда-Вишневецький/Ю. В. Сорока. – К.: Золоті Ворота, 2013. – 120 с.
 31. Стешенко В. В. Ясновидець (Ясновидець Дід Петро): Книга №1 для тих, хто прагне Жити щасливо!: [про П. Д. Утвенка] / В. Стешенко. – К.: Пульсари, 2012. – 512 с. : іл. – Назва обкл.: Ясновидець.
 32. Тома Л.В. Петро Конашевич-Сагайдачний/ Л.В.Тома. – Ківровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 119 с. (1
 33. Туровский М. Книга «Зуд мудрости»: афоризмы и рисунки / М. Туровский. – Изд. 2-е, доп. – К.; Нью-Йорк: Цикута, 2010. – 272 с. (4)
 34. Туровський М. Голокост: Живопис, 1980-1989 = Painting by Mikhail Turovsky, 1980-1989. Holocaust: [каталог] / Михайло Туровський; [упорядкув. та ред. С. Синельникова; пер.: Г. Аронов, Є. Туровська]; Нац. худож. музей України, Фонд сприяння розв. мистец. України. – К.; Нью-Йорк: Харик, 2001. – 64 с. : кольор. іл., фотогр. – Текст укр. та англ. (4)
 35. Туровський М. Живопис, 1991-1993. Кінець великої утопії = Painting by Mikhail Turovsky, 1991-1993. The end of the great utopia / Михайло Туровський; [упорядкув. та ред. С. Синельникова; пер.: Г. Аронов, М. Скорупська, Є. Туровська]; Нац. худож. музей України, Фонд сприяння розв. мистец. України. – К. ; Нью-Йорк: Харик, 2001. – 31 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ.
 36. Туровський М. Живопис. Вибрані твори, 1990-2000 = Mikhail Turovsky. Painting. Selected works, 1990-2000: [каталог] / Михайло Туровський; [упорядкув. та ред. С. Синельникова; пер.: Г. Аронов, Є. Туровська]; Нац. худож. музей України, Фонд сприяння розв. мистец. України. – К.; Нью-Йорк, 2001. – 58 с. : кольор. іл., фотогр. – Текст укр. та англ.
 37. Український живопис ХІХ-початку ХХ ст. З колекції Національного художнього музею України: альбом / авт. ст. і упоряд. О. Жбанкова. – Хмельницький: «Галерея»; К.: «Артанія Нова», 2005. – 272 с.: іл.
 38. Український живопис ХХ-початку ХХІ ст. З колекції Національного художнього музею України: альбом / упоряд. Ю. Литвинець; авт. ст. О. Федорчук, І. Возіянова. – Хмельницький: Галерея; К.: Артанія Нова, 2006. – 304 с.: іл.
 39. Український іконопис XII-XIX ст. З колекції НХМУ: альбом / упоряд. Ю. Литвинець; авт. ст. Л. Членова. – Хмельницький: Галерея; К.: Артанія Нова, 2005. – 256 с.: іл.
 40. Український портрет XVI-XVIII століть: каталог-альбом / В. Александрович [та ін]; авт.-уклад. Г. Бєлікова, Г. Членова; Національний художній музей України. - 2. вид. – Хмельницький : Галерея ; К. : Артанія Нова, 2006. – 352 с.: іл.
 41. Цимбалюк М. Вінок Аріадни: поезії / М. П. Цимбалюк. – Хмельницький: Цюпак А.А., 2013. – 100 с.
 42. Яневський Д. Б. Проект «Україна». Жертва УПА. Місія Романа Шухевича/Д. Б. Яневський. – Х.: Факт, 2013. – 283 с.
 43. Яневський Д. Б. Проект «Україна». 30 червня 1941 року, акція Ярослава Стецька/Д. Б. Яневський. – Х.: Факт, 2013. – 283 с.
 44. Яніцька Н.О. На розп'ятті вітрів: вірші / Н. О. Яніцька. – Хмельницький: Цюпак А. А., 2013. – 176 с.