Нові надходження видань в

централізовану бібліотечну систему

Інформаційно – бібліографічний список за

III -квартал 2023 року

Даний список розрахований на бібліотечних працівників, широке коло користувачів

Місце знаходження книг позначено після вихідних даних

сиглами бібліотек, які одержали книги

Теофіполь

2023

008 Цивілізація. Культура. Прогрес


1.

008(477)

П32

Пилипчак, Марія.

Веснянки / М. Пилипчак ; художн. оформл. Олександр Горбачук. - [б. м.] : Задруга, 2008. - 140 с.: іл. (1)

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство
1.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови / редакт. І. С. Назарова, О. П. Петровська та ін. - [б. м.] : Наукова думка, 1978. - 916 с.

(1)


2.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови / редакт. Г. М. Гнатюк, Т. К. Черторизька. - [б. м.] : Наукова думка, 1972. - 744 с.

(1)


3.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови / редакт. В. О. Винник, Л. А. Юрчук. - [б. м.] : Наукова думка, 1974. - 840 с.

(1)


4.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови / редакт. А. А. Бурячок, П. П. Доценко. - [б. м.] : Наукова думка, 1973. - 840 с.

(1)


5.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови : Т. 10 Т - Ф/ редакт. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. - [б. м.] : Наукова думка, 1979. - 658 с.

(1)


6.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови / редакт. А. В. Лагутіна, К. В. Ленець. - [б. м.] : Наукова думка, 1975. - 832 с.

(1)


7.

811.161.2(038)

С 48

Словник української мови / редакт. П. П. Доценко, Л. А. Юрчук. - [б. м.] : Наукова думка, 1971. - 550 с.

(1)

34 Право. Юриспруденція


341.485(4)

М 31

Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря, 1941 - 1944 = Масавыя расстрэлы. Халакост памыж Балтыйскім і Чорным морам, 1941- 1944 / Фонд "Меморіал убитим євреям Європи", Фонд "Топографія терору"; авт. кол. У. Бауманн та ін.; коорд. укр.- біл. вид. М. Гончаренко-Шуберт. - [б. м.]: Huss, 2021. - 340 с.: фото (1)

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба побуту

1.

821.161.2

В 67

Волинська, Олена.

Повелителька ліхтарів : роман / О. Волинська. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 240 с.(28)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

1.

784.4:398.8(477)

П 34

Пісні українського весілля : експедиційні записи Марії Пилипчак; Т. 2. - [б. м.] : НАНУ ІМФЕ ім. М. Рильського, 2020. - 318 с.: іл. ноти (1)

82. Художня література. Літературознавство


1.

821.161.2

Б 43

Белімова, Тетяна.

Чужа провина : роман / Т.Белімова. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 272 с.(48)2.

821.161.2:373

В 27

Великий каменяр. : Проза та драматургія Івана Франка; Навч. посіб. / Упор. і передм. Чічанковського А. А. - Київ : Грамота, 2003. - 672 с. - (Шкільна бібліотека) ( 18)3.

821.161.2

В 61

Вовчок, Марко.

Вибрані твори / М. Вовчок ; передм. Ліпницької І. М. - Київ : Шанс, 2013. - 224 с. - (Шкільна бібліотека)(18)


4.

821.161.2

В 67

Волинська, Олена.

Повелителька ліхтарів : роман / О. Волинська. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 240 с.(28)


5.

821.161.2(477.43)

В 69

Волошина (Савчук), Тетяна.

Знамення : вірші / Т. Волошина (Савчук) ; художн. Лілія Васкевич та Павло Гладкий. - [б. м.] : Волинські обереги, 2019. - 224 с.: іл.(44)


6.

821.161.2(477.43)

В 69

Волошина (Савчук), Тетяна.

Канат : поезії / Т. Волошина (Савчук). - [б. м.] : Волинські обереги, 2018. - 146 с.: іл.(44)


7.

821.161.2(477.43)

В69

Волошина (Савчук), Тетяна.

Падають груші / Т. Волошина (Савчук). - [б. м.] : Твори, 2020. - 198 с.: іл.( 44)
8.

821.161.2

Г56

Гнатко, Дарина.

Притулок семи вітрів : роман / Д. Гнатко. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2022. - 336 с.(48)


9.

821.161.2

Г 94

Гуменюк, Надія.

І дощ не змиє всі сліди : роман / Н. Гуменюк. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 240 с.(48)


10.

821.161.2:373

Ж66

Жива душа. Твори Марка Вовчка : Навч. посібн. / Упор. Чічановського А. А.; передм. Дунаєвської Л. Ф. - Київ : Грамота, 2003. - 320 с. (18)


11.

821.161.2:373

З - 43

Зворушене серце. Твори Ольги Кобилянської : Навч. посібн.: у двох томах; Кн.2 / Упорядн. Чічановського А. А. ; передм. Дем'янівської Л. С. - Київ : Грамота, 2003. - 384 с. (18)


12.

821.161.2:373

З -43

Зворушене серце. Твори Ольги Кобилянської : Навч. посібн. у двох кн.; Кн.1 / Упоряд. Чічановського А. А.; передм., комент. Дем'янівської Л. С. - Київ : Грамота, 2003. - 464 с. (18)


13.

821.161.2(477.43)

К 95

Куций, Леонід Миронович.

Курйозні і нервозні : Гумор і сатира у прозі; Т.5 повного зібрання творів / Вид-ня 2-ге, доповн. - [б. м.] : Твори, 2022. - 104 с.: іл.( 1.11.18)


14.

821.161.2(477.43)

К95

Куций, Леонід Миронович.

Пережитки : сатира; Т. 4 повного зібрання творів / Л. М. Куций. - [б. м.] : Твори, 2022. - 132 с.: іл.( 1.18.48)


15.

821.161.2:373

М 14

Майстер драми. Драматичні твори І. Карпенка - Карого : Навч. посібн. / Упорядн. Чічановського А. А.; передм. Дем'янівської Л. С. - Київ : Грамота, 2003. - 496 с. (18)

16.

821.161.2:373

Н 59

Непочаті рудники. Твори І. С. Нечуй - Левицький : Навч. посібн. В двох томах; Кн.2 / Упорядн., передм. і комент. Ярмиша Ю. Ф. - Київ : Грамота, 2003. - 536 с. (18)

17.

821.161.2:373

Н59

Непочаті рудники. Твори І. С. Нечуй - Левицький : Навч. посібн. В двох томах; Кн.1 / Упорядн., передм. і комент. Ярмиша Ю. Ф. - Київ : Грамота, 2003. - 560 с. (18)

18.

821.161.2

Т 16

Талан, Світлана Ігорівна.

Коли ти поруч / С. І. Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. - 320 с.( 48)


19.

821.161.2

Т16

Талан, Світлана.

Замкнене коло : роман / С. Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 320 с.(48)


20.

821.161.2

Т 16

Талан, Світлана.

Помилка : роман / С. Талан ; передм. Ж. Куяви. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 336 с.(48)21.

821.161.2:373

Ч -84

Чудові пересмішки. Сатиричні твори класиків української літератури : Навч. посібн. / Упорядн. і передм. Чічановського А. А. - Київ : Грамота, 2002. - 543 с. (18)

22.

821.161.2

Ш 37

Шевченко, Тарас Григорович.

Вибрані твори / Т. Г. Шевченко ; передм. Пахаренка В. І. - Київ : Шанс, 2013. - 272 с. (18)

23.

821.161.2

Щ 92

Щоденник Давида Рубіновича : 2-ге вид-ня / Український центр вивчення історії Голокосту. - [б. м.] : Спринт - Сервіс, 2017. - 70 с.: фото (1)

24.

821.161.2(477.43)

Я 77

Ярова, Доброслава.

Життя одне / Д. Ярова. - [б. м.] : [б./в.], 2021. - 106 с.: іл.

(1)

93/94 Історія.

1.

94(477)(072)

В 42

Від першої особи: історія голокосту у свідченнях очевидців : Навч. посібн.; 2-ге вид. / Український центр вивч. іст. Голокосту; Серія "Українська бібліотека Голокосту" ; упор. Віталій Бобров. - [б. м.] : Український центр вивчення історії Голокосту, 2020. - 279 с.(1)

2.

94(477)

Г 24

Гауптман, Мікаель.

Забуті могили / М. Гауптман ; пер. з пол. А. Шарого; Український центр вивчення історії Голокосту. - [б. м.] : Феникс, 2017. - 175 с. (1)


3.

94(477)(086)

Г54

Глоцер, Джек.

Я пережив голокост наперекір усьому. Унікальна та незабутня історії боротьби за життя : двомовне видання / Дж. Глоцер ; пер. з англ. Наталія Курішка; Український центр вивчення історії Голокосту. - [б. м.] : Український центр вивчення історії Голокосту, 2022. - 170 с : іл. (1)


4.

94(477)

Г 61

Голодомор в Україні 1932 - 1933 років. Людський вимір трагедії / авт.-упор. Олександр Войтенко: Ін-т візуальної іст. та освіти фонду Шоа Університету Південної Каліфорнії. - [б. м.] : Майстерня книги, 2010. - 56 с.: фото (1)


5.

94(477)

Г 61

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі / Український центр вивчення історії голокосту. - [б. м.] : [б.в.], 2018. - 163 с.

(1)


6.

94(477)

Г 61

Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі: наук. часопис; №1(17) 2019 / Український центр вивчення історії голокосту. - [б. м.] : [б.в.], 2019. - 192 с. (1)


7.

94(477)(035)

Д89

Довідник з історії України (А - Я) : Посібн. для сер. загальноосвітн. навч. закл. / За заг. ред. І Підкови, Р. Шуста; 2-ге вид., доопр. і доповн. - Київ : Генеза, 2001. - 1136 с.(18)


8.

94(477)

З- 84

Зона : [Літ. зб.] / гол. ред.О. Різників; Всеукранське товариство політичних в'язнів і репресованих; Вип. 28. - [б. м.] : Фаворит, 2013. - 200 с.: іл.(1)


9.

94(477.43)

Я 14

Яблонський , Вадим Віталійович.

Нариси історії культових споруд Теофіпольщини (ХV - поч. ХХІст.) / В. В. Яблонський . - [б. м.] : ТОВ НВП Інтерсервіс, 2020. - 100 с.: іл. (44)908 Краєзнавство

1.

908(477.42)

П 30

Петраускас, Андрій Васильович.

Древлянські гради: городища і замчища Житомирщини (м. Житомир, Житомирський район)= The Drevlian Settlements Hillforts and Castles of Zhytomyr region : Вип. 1 / А. В. Петраускас ; А. В. Петраускас, О. О. Тарабукін, С. А. Хоменко ; пер. А. Р. Кадащук ; Ін-т археології НАН України, Житомир. обл. краєзн. музей. - [б. м.] : Бук-Друк, 2022. - 192 с. : фото (1)Нові надходження видань в

централізовану бібліотечну систему

Інформаційно – бібліографічний список за

II -квартал 2023 року

Даний список розрахований на бібліотечних працівників, широке коло користувачів

Місце знаходження книг позначено після вихідних даних

сиглами бібліотек, які одержали книги

Теофіполь

2023

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

1.

008

З-12

Забужко, Оксана.

Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есесеїстика / О. Забужко ; 3-є вид., доповн. - [б. м.] : Факт, 2006. - 352 с. - (Висока полиця) (1)


00.Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

1.

027:005(477.43)

Х65

Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення : зб. доп. і повідом. наук.- практ. конф. (м. Хмельницький, 29 верес. 2021 р.). До 120- річчя з часу заснування б- ки/ Департамент інформ. діяльності, культ., нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; редкол.: В. С. Прокопчук(голова), К. А. Чабан та ін. ; відп. за вип. К. А. Чабан. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 336 с : 24 с.фотоіл. - ((До 120-річчя заснування бібліотеки)) (1)

2.

027.53(477.43)

Х65

Хмельницька ОУНБ у двох століттях: документи і матеріали / до 120- річчя з часу заснування б-ки / Департамент інформ. діяльності, культ., нац. та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ; редкол.: К. А. Чабан, Н. М. Синиця, О. О. Баворовська та ін. ; відп. за вип. К. А. Чабан. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 123 с. : фото (1, 39, 42)

1 Філософія. Психологія

1.

130.2

З-12

Забужко, Оксана.

Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період / О. Забужко. - [б. м.] : Факт, 2006. - 156 с. - (Висока полиця) (1)

2.

159.9

В 88

Вуйчич, Нік.

Життя без обмежень. Шлях до неймовірно щасливого життя / Н. Вуйчич ; пер. з рос. Олега Добрякова; 4-е вид. - [б. м.] : Форс Україна, 2019. - 352 с. (1)

2. Релігія. Теологія. ( Богослов'я )

1.

2

С 25

Святе Євангеліє : 2000-літтю Різдва Христового присвячується. - [б. м.] : Вид-ий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, 2009. - 535 с. : іл. (1)

75 Живопис

1.

75:069(477.43)

Т67

35 шедеврів живопису з колекції ХОХМ. До 35-річчя першого державного музею сучасного українського мистецтва. - [б. м.] : Бук-Друк, 2022. - 80 с. : фото (1)

2.

75(084)(477.43)

М69

Михайло Ніколаєв : [фотоальбом]. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 42 с. : фото (1)

32. Політика

1.

323.1(477)

С 83

Стражний Олександр

Український менталітет: ілюзії - міфи - реальність / Олександр Стражний ; Вид-ня друге. - [б. м.] : Дух і літера, 2017. - 456 с. : іл. (1)

82. Художня література. Літературознавство

1.

821.111(410)

А 95

Агерн, Сесілія.

Час мого життя : роман / С. Агерн ; пер. з англ. Віктора Шовкуна. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 400 с.

(40)

2.

821.161.2

В 68

Волок, Людмила.

Не сумуй:) : романтична комедія / Л. Волок. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 240 с.(40,15)

3.

821.161.2(477.43)

В 68

Волошина, Тетяна.

Ексцес виконавця. Кримінальні історії : Новели / Т. Волошина ; іл. обкл. Ірина Залюбовська. - [б. м.] : Твори, 2023. - 172 с. (13)

4.

821.111(71)

Г 46

Гібсон, Вільям.

Занулення : [роман] / В. Гібсон ; пер. з англ.Ольги Любарської та Олександра Стукала. - [б. м.] : Видавництво, 2021. - 288 с. - (Кіберпанку) (1)

5.

821.111(71)

Г 46

Гібсон, Вільям.

Мона Ліза стрімголов : [роман] / В. Гібсон ; пер. з англ. Нати Гриценко. - [б. м.] : Видавництво, 2021. - 320 с. - (Кіберпанку) (1)

6.

821.111(71)

Г46

Гібсон, Вільям.

Нейромант : [роман] / В. Гібсон ; пер. з англ. Ольги Любарської. - [б. м.] : Видавництво, 2020. - 320 с. - (Кіберпанку) (1)

7.

821.161.2

Г 56

Гнатко, Дарина.

Він звав її Сандрою : роман / Д. Гнатко. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2022. - 336 с.(40)

8.

821.161.2

Д 21

Дацюк, Галина Іванівна.

Одна з нас: незагублені історії / Г. І. Дацюк. - [б. м.] : Букрек, 2020. - 240 с. : іл. (1)

9.

821.161.2

Д 12

Дашвар, Люко.

#Галябезголови : роман / Л. Дашвар. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 400 с. (1)

10.

821.161.2

Д 21

Дашвар, Люко.

Молоко з кров'ю / Л. Дашвар ; художн. А. Печенізький. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 272 с. : іл. (18)

11.

821.161.2

Д 21

Дашвар, Люко.

Село не люди : роман / Л. Дашвар. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 270 с. (18)

12.

821.161.2

Д 26

Дегтяренко, Ярослав.

Князь русинів. У павутинні інтриг: роман / Я. Дегтяренко. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2022. - 336 с.(40)

13.

821.161.2

Д33

Денисенко, Вадим Ігорович.

Кілька історій про кохання / В. І. Денисенко. - [б. м.] : Апріорі, 2012. - 168 с. : іл. (18)

14.

821.161.2

Д 54

ДНК : роман / автор ідеї Сергій Жадан, Фоззі. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 240 с. (1)

15.

821.111(410)

Е 52

Еллвуд, Нуала.

Секрет дому на озері : роман / Н. Еллвуд ; пер. з англ. Олексія Чупи. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 320 с. (1)

16.

821.161.2

Ж - 15

Жадан, Сергій.

Інтернат : роман / С. Жадан. - [б. м.] : Meridian Czernowitz, 2021. - 336 с.(1)

17.

821.161.2

К 17

Калина, Оксана.

Довга зима : роман / О. Калина. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 336 с. (40)

18.

821.161.2

К 43

Кір'ян, Оксана.

Цвіте терен : роман / О. Кір'ян. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 224 с.(1)

19.

94(477)"1940-56"

К 44

Кісь, Оксана Романівна.

Українки в ГУЛАГУ: вижити значить перемогти / Інст-т народознавста НАН України. - [б. м.] : Коло, 2020. - 300 с. : іл. - бібл. (1)

20.

821.161.2

К 67

Корній, Дара.

Зірка для тебе : роман / Д. Корній ; поетичне оздоблення Люби Долик. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 304 с. (18)

21.

821.161.2

К 67

Корній, Дара.

Зозулята зими : роман / Корній Дара, Владмирова Тала. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 368 с. (18)

22.

821.161.2

К72

Костишин, Лілія.

Блискавка на голе гілля : повість / Лілія Костишин, Богдан Мельничук. - [б. м.] : Богдан, 2017. - 96 с. (40)

23.

821.161.2

К 75

Кочерга, Іван.

Ярослав Мудрий : драматична поема / І. Кочерга. - [б. м.] : Вид-во "Центр учбової літератури", 2019. - 128 с. (40)

24.

821.161.2

Л63

Лис, Володимир Савович.

Графиня : роман / В. С. Лис. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 224 с. (48.16.32.)

25.

821.161.2

Л 63

Лис, Володимир Савович.

І прибуде суддя : роман / В. С. Лис. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 240 с. (1)

26.

821.161.2

Л 89

Львів. Пані. Панянки : збірка. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 256 с. (15)

27.

821.161.2

Л 89

Львів. Пані. Панянки : збірка / уклад. і передм. Н. Нікалео; 2-ге вид. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 320 с. (1)

28.

821.133.1

М 29

Мартен-Люган, Аньєс.

Щасливі люди читають книжки і п'ють каву : роман / А. Мартен-Люган ; пер. з фр. Леоніда Кононовича. - [б. м.] : Вид-во Старого Лева, 2022. - 160 с. (40)

29.

821.161.2

М32

Мастєрова, Валентина.

Смарагд : роман / В. Мвстєрова. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 288 с. (40)

30.

94(477)

М 90

Мицик, Вадим Федерович.

Священа країна хліборобів. Міста й селища трипільської цівілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць / В. Ф. Мицик. - [б. м.] : Такі справи, 2006. - 255 с : іл., фото (1).

31.

821.161.2

М48

Мельниченко, Ірина.

Живі всупереч : роман / І. Мельниченко, В. Геращенко. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 480 с. (1)

32.

821.161.2(477.43)

М 54

Мета його - то правда і любов. Микола Матвіїв - одинокий лелека поезії : Поезії, листи, спогади, нариси, есе / упорядн. В. Горбатюк. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 164 с. : фото (1)

33.

821.161.2

М54

Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років / уклад. Сергій Жадан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 272 с : іл. (1)

34.

821.161.2(477.43)

Н 40

Невтомний життєлюб Іван Сварник у творчості, спогадах, відгуках / Центр дослідж. історії Поділля ін- ту історії України НАН України, Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка, Хмельниц. обл. літ. музей ; уклад.: В. С. Прокопчук, К. А. Чабан, В. І. Горбатюк. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 188 с : фото. - Библиогр.: С. 178-192(1.28.44.49)

35.

821.161.2

О - 75

Осока, Сергій.

Три лини для Марії : коротка проза / С. Осока. - [б. м.] : Старого Лева, 2020. - 248 с. (1)

36.

821.161.2

П22

Пащенко, Володимир Михайлович.

Уява і Ява : поезії / В. М. Пащенко ; 2-ге вид., доповн. - [б. м.] : Український пріоритет, 2018. - 256 с. (40)

37.

821.161.2

П 31

Печорна, Олена.

Грішниця / О. Печорна ; передм. М. Іванцової. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 288 с. (18)

38.

821.161.2

П 31

Печорна, Олена.

Химерниця : роман / О. Печорна. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 384 с. (40)

39.

821.161.2(477.43)

П80

Прокоф'єв, Іван.

Вибрані твори у 2-х томах : Т.2 / І. Прокоф'єв ; наук. ред. Олег Рарицький. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 408 с. ( 1.11.28.36)

40.

821.161.2

Р 64

Роздобудько, Ірен.

Все, що я хотіла сьогодні. Лікарняна повість / І. Роздобудько ; 2-ге вид., стереотипне. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 240 с. : іл. (18)

41.

821.161.2

Р 64

Роздобудько, Ірен.

ЛСД. Ліцей слухняних дружин : роман / І. Роздобудько ; передм. Т. Вергелес. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 320 с. : іл. (18)

42.

821.161.2

Р 64

Роздобудько, Ірен.

Одного разу... : роман / І. Роздобудько ; передм. Л. Ворониної. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 224 с. : іл. (18)

43.

821.161.2

С 16

Саліпа, Ольга.

Пташка на долоні / О. Саліпа ; художн.-оформлювач М. С. Мендор. - [б. м.] : Фоліо, 2022. - 319 с. : іл. фото.(40)

44.

821.161.2

С 16

Саліпа, Ольга.

Теплі історії про справжнє. Як бути щасливим попри все : збірка / О. Саліпа. - [б. м.] : Брайт Брукс, 2021. - 173 с. (40)

45.

821.161.2

С 53

Сняданко, Наталка.

Фрау Мюллер не налаштована більше : роман / Н. Сняданко ; передм. А. Любки. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013 (18)

46.

821.161.2(477.43)

С85

Стрихарчук, Зоя Романівна.

Одна любов на все життя : збірка оповідань, бувальщин, спогадів / З. Р. Стрихарчук. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 252 с. : іл. (1, 40)

47.

821.161.2

Т 16

Талан, Світлана.

Букет улюблених квітів : роман / С. Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2022. - 288 с. (15)

48.

821.161.2

Т 16

Талан, Світлана.

Осіння весна: роман / С. Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 304 с. (40)

49.

821.161.2

Ш 48

Шептицький, Андрій.

Послання любови / А. Шептицький. - [б. м.] : Дискурсус, 2015. - 224 с. (1)

50.

821.111(71)

Ш 26

Шарма, Робін.

Монах, який продав свій "Ферарі" / Р. Шарма ; пер. з англ. Н. Лавської. - [б. м.] : КМ - БУКС, 2021. - 224 с. (1)

51.

821.161.2(477.43)

Ш 35

Швець, Микола Феодосійович.

У пошукакх дорогоцінного глузду : Продовження роману "Нівроку або мандри пройдисвітів" / М. Ф. Швець. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 128 с. : іл. (1, 20)

93/94 Історія.

1.

94(477.43)

З-36

Захар'єв , Володимир Анатолійович (із Ватралів).

Кам'яні та земляні укріплення Хмельниччини ХІV - ХVІІІ століть / В. А. Захар'єв, І. Старенький, С. М. Шпаковський ; Хмельниц. обл. наук.- метод. центр культури і мистецтва. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 228 с. : фото ( 1.15.42)

2.

94(477)

Н 23

Наливайко, Сергій.

Етнічна історія Давньої України / С. Наливайко. - [б. м.] : Євшан-зілля, 2007. - 624 с : іл.(1)

3.

94(477)

П 39

Плохій, Сергій Миколайович.

Загублене царство. Історія "русского мира" з 1470 року до сьогодні / С. М. Плохій ; пер. з англ. В. Євменова, Є. Євменова. - [б. м.] : Бібколектор, 2019. - 308 с. : іл.(48)

4.

94(477)

П 32

Пилип Орлик і мазепинці. Джерела / упорядн. Тетяна Таїрова - Яковлєва. - [б. м.] : Кліо, 2022. - 216 с. : іл. (1)

5.

94(477)

П 39

Плохій, Сергій Миколайович.

Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / С. М. Плохій ; пер. з англ. Романа Клочка; 2-ге вид. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 496 с. (40)

6.

94(477.43)

С 21

Сатанів: історія, міфи та легенди ( історико-культурологічні нариси, путівник з історичного квестування) / 3-є вид., доповн., виправл. - [б. м.] : ФОП ЦЮПАК А. А., 2018. - 171 с. : іл.(1)


7.

94(477.43)

Ч - 75

Чорноострівщина - край лебединий : Туристично-краєзнавчий путівник / Департаментінформаційної діяльності...; [упоряд. А. В. Бєлєванцев та ін.]. - [б. м.] : Бук-Друк, 2021. - 40 с. : фото (1)


8.

94(477.43)

Я 14

Яблонський , Вадим Віталійович.

Єгипетська імперія часів Тутмоса ІІІ / В. В. Яблонський . - [б. м.] : Майстер книг, 2021. - 204 с. : іл.(1)

9.

94(477.43)

Я 14

Яблонський , Вадим Віталійович.

Нариси історії культових споруд Теофіпольщини (ХV - поч. ХХІст.) / В. В. Яблонський; вид-ня 2-ге, випр., доп. та переробл. - [б. м.] : Середняк Т. К., 2022. - 258 с. : іл. (1)


Нові надходження видань в

централізовану бібліотечну систему

Інформаційно – бібліографічний список за

I - квартал 2023 року

Даний список розрахований на бібліотечних працівників, широке коло користувачів

Місце знаходження книг позначено після вихідних даних

сиглами бібліотек, які одержали книги

Теофіполь

2023

3 Суспільні науки загалом

1.

323(477)

Н39

Небесна сотня / К. Богданович, Х. Бондарева, Ю. Бухтоярова та ін.; упорядн. О. Трибушина, І. Соломко ; худ.-оформл. Л. П. Вировець. - [б. м.] : Фоліо, 2018. - 206 с. : іл., фото. - (Українською та російською мовами)

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

2.

641/642

В 51

Випічка та десерти / укл. О. Машкова. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 224 с. - (Готуємо по-домашньому)

Экземпляры: всего:1 - 18(1).3.

615.8

М80

Мороз Людмила Анатоліївна

Дорогоцінна енциклопедія народного цілителя / Людмила Анатоліївна Мороз ; пер. з рос. Іллі Григоровича Данилюка. - [б. м.] : ТОВ ВКФ БАО, 2007. - 400 с.

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

4.

641/642

С16

Салати та закуски / укл. Оксана Машкова. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. - 224 с. - (Готуємо по-домашньому)

Экземпляры: всего:1 - 18(1).82. Художня література. Літературознавство

5.

821.161.2

В75

Воробей Петро Петрович

Гонитва : роман / Петро Петрович Воробей. - [б. м.] : Букрек, 2019. - 360 с.

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

6.

821.111(73)

Г 34

Гендрікс Грір

Дружина між нами : роман / Грір Гендрікс, Сара Пекканен ; пер. з англ. Г. Петрунька. - [б. м.] : Віват, 2019. - 384 с. - (Художня література)

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

7.

821.161.2

Г 94

Гуменюк Надія

Коханий волоцюга : Збірка оповідань / Надія Гуменюк. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 224 с. : іл

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

8.

821.161.2

Д 84

Дурунда Наталія

За брамою пекла : роман / Наталія Дурунда. - [б. м.] : Ліра-К, 2023. - 330 с. - (За брамою пекла)

Экземпляры: всего:1 - 1(1).

9.

821.161.2

Д84

Дурунда Наталія

Під клеймом "OST" : роман / Наталія Дурунда. - [б. м.] : Ліра-К, 2023. - 384 с. - (За брамою пекла)

Экземпляры: всего:1 - 1(1).

10 .

821.112.2

К 36

Кернер Шарлотте

Світлокопія : роман / Шарлотте Кернер ; пер. з нім. Наталки Сняденко. - [б. м.] : Вид-во Старого Лева, 2018. - 176 с.

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

11 .

821.161.2

К 55

Кобилянська Ольга

Зібрання творів у 10 томах / Т.2 Новели, оповідання, поезії в прозі ; упор.:В. І. Антофійчук, С. Д. Кирилюк, Я. Б. Мельничук; прим.: В. І. Антофійчук, С. Д. Кирилюк. - [б. м.] : Букрек, 2014. - 476 с. : іл

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

12 .

821.161.2

К 55

Кобилянська Ольга

Зібрання творів у 10 томах / Т.1 Новели, оповідання, поезії в прозі ; передм. С. Д. Кирилюк; упор. та прим.: В. І. Антофійчук, С. Д. Кирилюк. - [б. м.] : Букрек, 2013. - 476 с. : іл.

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

13 .

821.161.2

Л63

Лис Володимир

Із сонцем за плечима. Поліська мудрість Пелагеї / Володимир Лис ; худож. А. Печенізький, Г. Печенізька, Ю. Печенізька. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 240 с. : іл

Экземпляры: всего:1 - 18(1).

1 4.

821.161.2

П31

Печорна Олена

Химерниця : роман / Олена Печорна. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2021. - 384 с.

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

15 .

821.161.2

Т16

Талан Світлана

Букет улюблених квітів : роман / Світлана Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 284 с.

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

16 .

821.161.2

Т16

Талан Світлана

Душа Ніколь : роман / Світлана Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2023. - 304 с.

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

17 .

821.161.2

Т 16

Талан Світлана

Спокута : роман / Світлана Талан. - [б. м.] : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 304 с.

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

18 .

821.161.2

Ф 84

Фіалко Ніна

Ріка життя : роман / Ніна Фіалко. - [б. м.] : Навч. кн. Богдан, 2022. - 344 с.

Экземпляры: всего:1 - 48(1).

93/94 Історія.

1 9.

94(477)

К 71

Косенко Леонід

Козаки. Лицарський орден України : факти, міфи, коментарі / Леонід Косенко ; вид. 2-ге, доопрацьоване. - [б. м.] : ВД Школа, 2016. - 608 с. : 8 арк. кол.вкл.

Экземпляры: всего:1 - 18(1).