Життя мов спалах блискавки (До 80 – річчя від дня народження Василя Симоненка

Життя мов спалах блискавки (До 80 – річчя від дня народження Василя Симоненка

«Життя мов спалах блискавки»

(Віртуальна виставка до 80 – річчя від дня народження Василя Симоненка)

Є люди, яким судилося

Бути більшими за самих

Себе такий Василь Симоненко

Дорогим для нас залишається ім`я Василя Симоненка.

З глибокого полтавського чорнозему виросло його коріння, і походив він із найдревнішого на землі роду – роду хліборобів. Хоч історія Василевого роду обривалася за дідовою хатою, - він справді із того роду, що мав славу уже за тисячоліття.

Симоненко всіма нервами приріс до свого кореня, спивав силу, що йому дарувала рідна земля відчував радість і гіркоту синівського обов'язку перед рідним народом:

Я без тебе нічого не значу

Ніби птиця без крил

Доля відлічила десь півтора десятка років для інтенсивного духовного життя. Та цього часу виявилося досить для того щоб створити непересічну Книгу буття новітнього українця.

Він став Поетом не тоді, коли написав свої перші вірші, а тоді, коли на повен голос заговорив про найбільші болі свого народу.

Поет висловлювався з усіх найболючіших проблем, які хвилювали у 60-х рр.. Деспотизм Сталіна,новий культ Хрущова.

Цьому як і всім іншим, боліли соціальні кривди простої людини, втрата таких понять, як національна гідність, вражаюча невідповідність слова і діла, проблеми розвитку літератури і мистецтва та інше.

Минуло 52 роки, як не стало Василя Симоненка але і в нас час його слова пророчі, його поезія живе нам як ніколи потрібна єдність.

Наші вороги сподіваються розколоти Україну та знищити її як сильну та незалежну державу, але вони прорахувались.

І тут доречна вибухова сила Симоненкового слова :

Коли б усі одурені прозріли,

Коли б усі убиті ожили,

То небо, від прокльонів посіріло,

Напевне б, репнуло від сорому й хули.

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!

Життя не налізе на ваш

Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій

Уже немає місця для могил!

Симоненко В.А.

Твори [Текст]: У 2-х т. – Т.1: Поезії. Казки. Байки. З неопублікованого. Проза. Літературні статті. Сторінки щоденника листи/ В.А. Симоненко; упоряд ./ Г.П.Білоус, О.К.Лищенко. – Черкаси: Брама-Україна, 2004. – 424 с.

Перший том творів В.Симоненка складає вимогливо відібрати випробувані часом і прихильністю шанувальників твори, що знайшли свого читача як серед науковців, так і серед широкого читацького загалу.

Симоненко В.А.

Твори [Текст]: У 2-х т. –Т.2 Статі: Рецензії. Нриси. Виступи. Листи. Автографи. Документи біографічного характеру/ В.А Симоненко; упоряд. Г.В.Суховешко, П.М. Жук, Т.А.Клименко С.І.Крищенко. – Черкаси: Брама-Україна, 2004. – 320 с.

До цієї книги ввійшли статі, кореспонденції, нариси,рецензії та інші публікації поста і журналіста Василя Симоненка написані у 1957 – 1963 роках. Вони дають можливість читачам краще представити собі В. Симоненка як журналіста, як особистість з притаманними його творчість і життя для нього не лише історія літератури , а живі молодечі спогади. Поєднання дослідницького й особистого начал робить його розвідку дуже інформативною, цікавою і глибокою.

Симоненко В.А.

На схрещених мечах: Вибр. Твори / Передм О. Гончара; Упорядкував, післямова, комент. В.Костюченка.– К. Унів. вид-во "Пульсари", 2004 – 384 с.

Пропоноване видання найповніше з усіх досі виданих книг шістдесятника Василя Симоненка. Воно охоплює поетичні, прозові твори, статті, щоденники, листи поета. Василь Симоненко витворив витворив художній портрет митця і громадянина на тлі тогочасної оманливої дійсності. Нащадкам лишається захоплюватися його ліричним словом, політичною сміливістю, глибинною любов`ю до матері – України.

Симоненко В.

Ти знаєш, що ти людина: Вірші, сонети, поеми, казки, байки/ Передм. В.А. Гончаренка. – К.: Наук. думка, 2005. – 296 с.

Пропонована збірка – перше в Україні найповніше видання поетичних творів Василя Симоненка. До книги увішло багато поезій,які з тих чи інших причин раніше не публікувалися. Упорядник вишукав і включив до збірки навіть ті твори що були написані поетом на замовлення редакції газет та журналів і носили повне політичне забарвлення, як того вимагала тодішня номенклатурна ідеологія, і які сам поет часто підписував псевдонімом.

Симоненко В.

Лебеди материнства: Стихи. Поэми. Сказки. Пер. с укр . – М.: Советский писатель, 1985. – 176 с.

В книзі «Лебеди материнства» зібрано кращі із спадку поета. Василь Симоненко прагнув художньо осмислити життя, моральні якості людини. Його філософська лірика загалом утверджує красу любові до людей.

Поезія: Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – 2- ге вид., доп. К.: Наук. думка, 2000. – 272 с.

До книги увійшли поетичні твори видатного поета Василя Симоненка, які рекомендовані шкільною програмою з української літератури.

Яремко. В.В.

«Щоб правду більше не кидали за грати …» : Літ.порт. Василя Симоненка. К. : Веселка, 2003. – 23 с.

Василь Яременко відомий дослідник української літератури від найдавніших часів до сьогодні, професор Київського національного університету ім.. Т.Г.Шевченка належить до покоління шістдесятників Василь Симоненко.